Een Wob verzoek Verzoek schrijven Wob obstructies Waaronder Verzoek versturen Antwoord ontvangen Afwijzing uitzonderingsgronden Informatie ontvangen Bezwaar maken Wob experts In beroep gaan

Een Wob-verzoek

Als je na de Wobtoets tot de conclusie bent gekomen dat de Wob de enige manier is om de informatie te krijgen die je zoekt, dan wordt het tijd om een verzoek te schrijven

In de volgende stappen wordt stap voor stap uitgelegd wat je allemaal kan doen.

Er is geen standaard manier om een Wob-verzoek te schrijven en voordat je begint is het misschien handig om alle stappen alle eens te bekijken zodat je weet hoe het proces verloopt.

Ben je een beginnend Wobber? Overweeg dan ook om vanaf het begin een expert in te schakelen.

Verzoek schrijven

Het succes van een Wob-verzoek hangt heel erg af hoe je de vraag stelt. Denk rustig na, wees tactisch, slim, zakelijk, maar niet onvriendelijk. Het gaat erom dat je vangkans maximaliseert. In de video worden al verschillende tips gegeven hoe je kan anticiperen op mogelijke obstructies.

Kijk vooral ook naar het gebruik van het woord waaronder.

Wob obstructies

Get Adobe Flash player


Documenten:
Er zijn verschillende opstructies die je tegen kan komen bij het doen van een Wob-verzoek, zoals het traag antwoorden van de instantie, het gebruik van verschillende weigeringsgronden en de mate waarin overheidsorganisaties zijn ingesteld op het afhandelen van een Wobverzoek.

In de video en de checklist hiernaast vind je tips hoe je daar al op kan anticiperen.
1

Waaronder

Get Adobe Flash player


Meer informatie:
  • Checklist documenten, een lijst met voorbeelden van wat een documenten kan zijn.
  • Voorbeeld van een Wob-verzoek waarbij video is opgeleverd (zie onderaan)
Hoe gek het ook klinkt: het succes van een Wob-verzoek heb je voor een deel zelf in de hand. Zo is het voor de ambtenaar belangrijk dat duidelijk is welke documenten gezocht worden en dat de vraagstelling niet te beperkt is. Vraag daarom altijd om alle documenten en geef met de opmerking "waaronder" de denkrichting aan.
2

Verzoek versturen

Get Adobe Flash player
Een Wob-verzoek kan je op veel verschillende manieren indienen: een fax, e-mail, brief, sms en zelfs een vraag tijdens een telefoongesprek kunnen beschouwd worden als een Wob-verzoek.

De beste methode om een wobverzoek te versturen is als je een bewijs van verzending hebt, bijvoorbeeld door een aangetekende brief te versturen. Dit is belangrijk omdat er dan geen discussie mogelijk is over de verzend- en ontvangstdatum. Als het mogelijk is om een fax te sturen - controleer dat bij de instantie waar je je verzoek aan richt - dan is een afleverrapport van de verzonden fax ook goed om te bewaren.
6
2

Antwoord ontvangen

Get Adobe Flash player
Na 56 dagen moet je een antwoord hebben ontvangen. Dit kan een (gedeeltelijke) toewijzing of afwijzing zijn. Zelfs als je informatie hebt ontvangen kan het zijn dat je niet tevreden bent. En misschien heb je helemaal niets ontvangen, kijk dan bij afwijzing voor de acties die je kan ondernemen om de informatie alsnog te krijgen.
5
8
7
9

Afwijzing

Get Adobe Flash player
Als je een afwijzing hebt gehad of niet tevreden bent over de (hoeveelheid) informatie die je hebt ontvangen, dan kan je bezwaar maken. Het is dan belangrijk om goed te beargumenteren waarom je het niet eens bent met de beslissing. Zo kan het zijn dat weigeringsgronden onterecht worden opgevoerd.
6
8
10

Weigeringsgronden

Wanneer een instantie weigert om je de informatie te geven die je hebt gevraagd, dan moet onderbouwd worden waarom besloten is dat te doen. De redenen die aangevoerd mogen worden om je verzoek te weigeren zijn vastgelegd in de Wob (artikel 10). Ga dus goed na of de afwijzing terecht is.
6
7

Informatie ontvangen

Get Adobe Flash player
Gefeliciteerd! Je hebt de informatie die je gevraagd hebt (gedeeltelijk) ontvangen of het is je gelukt om die openbaar te krijgen. De kans is groot dat andere mensen de informatie die jij hebt gehad ook interessant vinden. Mocht het dus zo zijn dat je de informatie persoonlijk hebt ontvangen, dan zou het mooi zijn als deze door anderen ook te gebruiken is.

Een website waar dat inmiddels al gedaan wordt is Bigwobber, daar zou je de documenten dus naartoe kunnen sturen.
6
10

Bezwaar maken

Get Adobe Flash player
Je hebt niet de informatie gekregen die je hebt gevraagd en daar ben je het niet mee eens. Dan kan je in bezwaar gaan. In je bezwaarschrift moet je aangeven waarom je het niet eens bent met de beslissing. Je kan gebruik maken van een hoorzitting, dan heb je de kans om persoonlijk je bezwaar toe te lichten. Het voordeel hiervan is dat je tijdens de hoortziitng meer informatie kan krijgen over de afwijzing. Ook kunnen beide partijen uitvoeriger de argumenten uitwisselen.

Om een bezwaarprocedure te kunnen doen moet je de wet wel goed kennen. Het kan dus een goed idee zijn om een expert in te schakelen die je kan helpen bij je bezwaar.

Heeft de bezwaarprocedure niet geleidt tot de openbaarmaking van de informatie die je wilde hebben dan kan je tegen deze beslissing in beroep gaan.
9
7
11
12

Wob experts

Ben je van plan je eerste Wob-verzoek te schrijven? Of ben je vastgelopen in het proces? Dan is het misschien goed om te overwegen om de hulp van een expert in te schakelen. Mensen die vaker met het bijltje hebben over het algemeen meer succes om informatie boven water te krijgen.

Hiernaast staan enkele namen van mensen die mee hebben geholpen aan de Woberator en aan hebben gegeven dat ze ingeschakeld kunnen worden door andere personen om hen te helpen met een Wob-verzoek.
1
10
12

In beroep gaan

Get Adobe Flash player
Als je in beroep gaat moet je aangeven waarom je het niet eens bent met de beslissing, dit doe je in het beroepsschrift. In beroep gaan is niet kosteloos, daarvoor moet je een rekening betalen: het griffierecht. Dit moet je betalen nadat je je beroepsschrift ingedient hebt. Pas wanneer je dat betaald hebt wordt de andere partij gevraagd om te onderbouwen waarom ze het oneens zijn met jouw argumenten. Tot tien dagen voor de zitting mag je nog andere documenten en argumenten aanleveren die je standpunt onderbouwen.

Bij de zitting moet je je argumenten mondeling toelichten. Hierna volgt een beslissing en kan het zijn dat je alsnog de informatie krijgt.

Is de uitkomst nog steeds niet wat je hoopte? Dan kan je nog verder in beroep gaan bij de bestuursrechter.
10
11